Avís Legal

TITULAR DEL WEB

ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA, companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada al Carrer Girona nº 107 (08203, Sabadell), amb CIF B67326249 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 46673, Foli 99, Fulla B 527327.

El lloc web és propietat de ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA amb domicili al Carrer Girona nº 107 (08203, Sabadell).

La utilització del lloc web està subjecte a les següents condicions d’ús. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a la web i utilitzar els materials que conté implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions.

CONDICIONS D’ÚS

1.1 El lloc web conté material preparat per ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA amb fins únicament informatius. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en el lloc web no pot servir, en cap cas, de substitut de l’assessorament legal o de qualsevol altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap tipus de relació entre professional i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA i l’usuari de la web. Per això, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquesta, sense recorre prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres professionals i haver rebut autorització per remetre aquesta informació.

1.3 El enllaços o links que conté el lloc web poden conduir als usuaris a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionades per tercers, sobre els que ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA no exerceix cap tipus de control. ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions, i l’accés a les mateixes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc implica que ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA recomani o aprovi el seu contingut.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

2.1 Qui utilitzi la web, ho fa per compte i risc propi.

ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA no es responsabilitza dels errors o omissions que pugui patir el contingut de la mateixa o altres a les que es pugui accedir a través d’ella. ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA tampoc podrà ser considerada responsable de qualsevol dany derivat de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

2.2 ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web. En conseqüència, ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

3.1 La informació que rep ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA dels usuaris del lloc web a través de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat. La informació rebuda no s’utilitza per cap altre fi.

3.2 En virtut d’allò disposat en l’article 22 de la LSSI, ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA podrà utilitzar dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades (“cookies”) en equips terminals dels destinataris, a condició de que els mateixos hagin donat el seu consentiment després de que se’ls hi hagi facilitat informació clara i complerta sobre la seva utilització. Els usuaris podran obtenir tota la informació sobre la finalitat de la instal·lació de les cookies i els usos que es donaran a les mateixes en la Política de Cookies de ENTITAT ACREDITADA CONTROL CONSTRUCCIÓ, SOCIETAT LIMITADA.

L’anterior no impedirà el possible emmagatzematge o accés d’índole tècnica a l’únic fi d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitada pel destinatari.

3.3 Quan se li sol·licitin dades personals per la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari dels que es considerin imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació de tals serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció info@eacc.cat o per correu postal a qualsevol de les direccions indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document d’Identitat o passaport i indicació del dret que s’exerceix.